Inkijkje bij aanleg WarmtelinQ

Op woensdag 26 april opende het project WarmtelinQ de deuren van de bouwplaats voor omwonenden en geïnteresseerden. Bewoners konden een kijkje nemen bij de boring voor het warmtetransportnet in de Zwanensingel.

Bezoek bouwplaats WarmtelinQMedewerkers van het project en aannemer A.Hak beantwoordden vragen en lichtten de werkzaamheden toe. Ook Koen Kegel, wethouder duurzaamheid en energietransitie, bezocht de bouwplaats om zich een beeld te vormen van de technische complexiteit van de boring en zich te laten informeren over de voortgang.

Haalbaarheid en betaalbaarheid

“Als gemeente zijn we blij met de voortgang van het project. Deze warmteleiding maakt het mogelijk om onze wijken aan te sluiten op een warmtenet. Hier wordt echt een technisch hoogstandje verricht in de Vlaardingse ondergrond. We bekijken als gemeente per wijk de haalbaarheid en betaalbaarheid van warmtenetten als mogelijke warmteoplossing ter vervanging van het aardgas. Met WarmtelinQ hebben we afgesproken dat er zo min mogelijk overlast is tijdens de aanleg en dat alles er naderhand minstens even mooi uit moet zien.”

Het zal u hoogstwaarschijnlijk ook niet zijn ontgaan dat er in Vlaardingen hard gewerkt wordt aan de aanleg van WarmtelinQ. Dit ondergronds warmtetransportnet distribueert straks restwarmte uit de Rotterdamse haven en maakt dan duurzame verwarming van woningen en bedrijven in Vlaardingen en andere delen van Zuid-Holland mogelijk.

Kijk het webinar terug

Maar wat houdt dit ondergrondse warmtetransportnet nu eigenlijk precies in? Het antwoord op deze, en veel meer andere vragen, gaf WarmtelinQ op 17 april tijdens een webinar, dat WarmtelinQ in samenspraak met de gemeente Vlaardingen organiseerde voor inwoners van Vlaardingen. Heeft u het webinar niet kunnen bijwonen? U kunt het webinar terugkijken via www.warmtelinq.nl en kies daar voor ‘projectoverzicht’ en vervolgens voor ‘status trace Vondelingenplaat – Vlaardingen’.