Iets rustiger bij bouw knooppunt Vlaardingen

In Vlaardingen is bouwconsortium BAAK in opdracht van Rijkswaterstaat bezig met een megaklus: het aanleggen van de Blankenburgverbinding. Begin juli eindigde een lange periode van funderingswerk voor de bouw van knooppunt Vlaardingen. Deze werkzaamheden zorgden voor hinder in de omgeving. De komende twee jaar brengt BAAK op verschillende plekken nog damwanden en heipalen aan, maar dit is steeds in kortere periodes.

Bovenaanzicht van de werkzaamheden knooppunt Vlaardingen

Knooppunt Vlaardingen komt verdiept te liggen en krijgt twee onderdoorgangen. De heipalen en damwanden voor de eerste onderdoorgang zitten in de grond. Voor de tweede onderdoorgang moet BAAK nog een deel van de funderingen aanbrengen aan beide kanten van de A20. Aan de zuidkant gebeurt dit van 23 augustus tot begin september. De noordkant volgt in de eerste helft van 2022.

Geluidscherm en duikers

Bij het voormalige tankstation Aalkeet zet BAAK in 2022 een nieuw geluidscherm langs de A20. Het heien hiervoor duurt ongeveer een maand. Verder liggen onder de A20 twee duikers, die de watergangen ten noorden en zuiden van de snelweg verbinden. Vanwege het verbreden van de A20 moeten de duikers vervangen worden. De eerste damwanden van deze duikers brengt BAAK op zaterdag 11 en zondag 12 september overdag aan. De A20 is dan afgesloten voor werkzaamheden (meer informatie hierover volgt nog). De rest van de wanden volgt in de eerste helft van 2022. Bij het verbreden van de A20 zelf maakt BAAK bijna overal gebruik van boorpalen in plaats van heipalen. Boorpalen geven nauwelijks geluidshinder.
 
Voor de Hollandtunnel moet BAAK nog funderingen aanbrengen voor de wanden en de vloer voor het deel dat onder de Zuidbuurt komt. Dit duurt ongeveer drie weken en gebeurt komend najaar/winter.

Meer weten?

Wilt u meer weten over werkzaamheden en omleidingen in uw buurt? Kijk dan op www.blankenburgverbinding.nl bij ‘Werkzaamheden’ of meld u aan voor digitale bouwberichten van bouwconsortium BAAK. Dit kan door te mailen naar omgeving@baakbbv.nl. Hier kunt u ook met uw vragen of klachten terecht. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de Blankenburgverbinding-app, die te downloaden is in de App Store en Google Play.