Hoe veilig is onze gemeente? Veiligheidsmonitor 2023 gaat van start

Heb je last van rommel op straat? Is er bij jou ingebroken? Last van buren of rondhangende jongeren? Dit zijn enkele vragen die in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan ongeveer 4100 inwoners van de gemeente Vlaardingen.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint rond 8 augustus; de resultaten worden in maart 2024 verwacht.

Terugkerend onderzoek

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek om haar veiligheidsbeleid vorm te geven en te evalueren. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research.

Het werk nog beter afstemmen op wensen inwoners

Burgemeester Bert Wijbenga benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “We willen graag weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons werk en de inzet van politie, toezichthouders, handhavers en andere diensten nog beter afstemmen op hun wensen en ervaringen”.

Word je uitgenodigd, doe dan vooral mee!

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die een uitnodiging krijgen, meedoen aan het onderzoek: “Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.”

De steekproef ontvangt in de week van 8 augustus een uitnodiging

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een steekproef getrokken uit het bevolkingsbestand van de gemeente Vlaardingen. Deze mensen krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.