Het lange riet blijft nog even ruisen

Maaien riet pas in najaar

Waarom is het riet nog niet gemaaid? Die vraag krijgen we met regelmaat binnen. Het antwoord is zo simpel nog niet, want riet kent vele kanten!

RietDe gemeente maait het riet meestal in het najaar. Alleen op plekken waar het riet overlast bezorgt of het zicht voor het verkeer belemmert, gaat er al eerder een maaier overheen. Riet maaien is nogal een klus, want in onze waterrijke stad komt riet op heel veel plekken voor. En bij dat maaien houden we graag rekening met zoveel mogelijk bewoners van onze stad: mens en dier!

Waarom maaien?

Riet is mooi, maar het is ook nogal een woekeraar. Als we het niet intomen, dan kunnen gazons en plantsoenen veranderen in rietvelden. Bovendien zorgt riet er voor dat sloten en plassen dicht slibben en het water niet meer goed kan doorstromen. Op veel plekken laten we bij het riet de ratelaar groeien. De ratelaar is een halfparasitair plantje met gezellige gele bloemen. Hij perkt het woekeren van het riet wat in. Maar daarnaast blijft maaien nodig.

Of juist niet?

Genoeg redenen dus om te maaien. Maar we moeten riet ook koesteren, want er zitten bacteriën in de wortelstokken, die een bijzondere waterzuiverende kwaliteit hebben. Bovendien vormt riet een paleisje voor rietvogels als het rietzangertje of het blauwborstje. En je haalt door het maaien het huishouden overhoop van dieren die zich thuis voelen in zo’n vochtige omgeving. 

Blup

Een groep bewoners die niet staat te juichen bij het maaien van het riet, zijn de vissen. We maaien zoveel mogelijk vanaf de kant om de bodem van de sloot niet onnodig te verstoren. Verder kijken de groenbeheerders voordat ze gaan maaien of alle aanliggende duikers (de grote betonnen buizen die de sloten met elkaar verbinden) goed doorstromen. Op die manier is de vluchtroute voor vissen vrij. Tijdens het maaien werken we naar de duikers toe zodat de vissen tot het laatst toe gebruik kunnen maken van deze ontsnappingspoorten.

Natuurreservaat voor de deur

Onze groenbeheerders houden ook zoveel mogelijk rekening met de (water)vogels. Zo controleren we voor het maaien het riet op mogelijke vogelnesten en laten we het gemaaide riet een paar dagen liggen zodat diertjes eruit kunnen kruipen op zoek naar een nieuwe stek in of langs het water. Bij het maaien laten we bovendien 25 procent van het riet staan voor rietbewoners. 

Heeft u zo’n rieten mini-natuurreservaat voor de deur? Dat beperkt uw uitzicht misschien een beetje. We proberen die 25 procent ieder jaar op een andere plek te laten staan. Zo verandert de slootkant in land en – mocht u niet blij zijn met die flinke bos riet voor de deur – volgend jaar heeft u uw uitzicht weer terug!