Gemeentelijke informatiebeveiliging op de proef gesteld tijdens simulatie

Wat doet u als cybercriminelen het hebben voorzien op uw gegevens? Of in dit geval: op de gegevens van de gemeente Vlaardingen? Vorige week oefenden verschillende medewerkers van de gemeente met deze situatie aan de hand van een casus waarbij hackers de gemeentelijke gegevens buit hadden gemaakt. Ook burgemeester Bert Wijbenga en wethouder Koen Kegel waren aanwezig tijdens de oefening om het belang aan te tonen van informatieveiligheid binnen de gemeente.

Cyberoefening

Hoewel een cybercrisis vaak geen fysieke gevolgen heeft, kan de maatschappelijke impact wel groot zijn. Zo werd onlangs nog de gemeentelijke website doelwit van een DDoS-aanval waardoor de website tijdelijk uit de lucht ging. Hierdoor kon de gemeente tijdelijk niet de gebruikelijke (digitale) dienstverlening aanbieden. Om dergelijke situaties in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen, werkt de gemeente er hard aan om de juiste voorbereidingen te treffen daartegen. 

Regionaal netwerk

Niet alleen medewerkers van de gemeente Vlaardingen waren aanwezig tijdens de oefening. Ook partners uit de regio die aangesloten zijn bij de VeiligheidsAlliantie regio Rijnmond (VAR) waren aanwezig net als de landelijke Informatie Beveiligingsdienst (IBD). Dankzij deze oefening zijn de onderlinge banden weer aangehaald waardoor gemeenten ook van elkaars kennis gebruik kunnen blijven maken in de regio. 

De oefening zette de deelnemers flink aan het denken, want er komen veel verschillende aspecten kijken bij een aanval door hackers. Daarmee was een van de doelen van de oefening geslaagd: bewustzijn creëren over wat er allemaal nodig is om goed om te kunnen gaan met een dergelijke aanval.