Geen betaald parkeren in Indische Buurt

De Indische Buurt wil geen betaald parkeren. Dat is de uitkomst van een raadpleging onder de inwoners en ondernemers in de buurt. In deze wijk zorgt de combinatie van beperkte ruimte en toegenomen autobezit voor hoge parkeerdruk. Dat is veel bewoners een doorn in het oog. Extra parkeerruimte maken, valt niet mee, omdat er ook ruimte nodig is voor zaken als groen, spelen of bijvoorbeeld afvalcontainers. Betaald parkeren kan de parkeerdruk doen afnemen, maar heeft ook nadelen.

De gemeente voert in nieuwe gebieden alleen betaald parkeren in, als er voldoende draagvlak voor is bij bewoners. Daarom kregen bewoners van de Indische Buurt een enquête toegestuurd. 52 Procent van de bewoners deed mee aan het onderzoek en de uitkomsten laten duidelijk zien dat er onvoldoende draagvlak is voor betaald parkeren.

Flinke verschillen 

Omdat de problematiek niet door de hele wijk heen gelijk is, was de wijk in vier deelgebieden opgedeeld. In de uitslag is te zien dat de groep mensen die betaald parkeren wel zien zitten in het ene gebied duidelijk groter is dan in het andere gebied. Zo liet in deelgebied Indische Buurt Oost 34 procent van de respondenten weten voorstander te zijn terwijl in deelgebied Van Heutzpark slechts 9 procent aangaf voor invoering te zijn. Maar voor alle gebieden geldt dat een ruime meerderheid tegen betaald parkeren is. 

Conclusie

De uitslag van de enquête is duidelijk: ruim meer dan de helft van de respondenten is tegen betaald parkeren in hun buurt. Doordat ruim 50 procent van de bewoners en ondernemers deelnam aan de enquête is deze uitslag ook representatief. De gemeente voert nu dan ook geen betaald parkeren in in de Indische Buurt.

Verder

En hoe moet dat nu verder met de parkeerdruk in de Indische Buurt? Tja, die zal voorlopig nog hoog blijven. De gemeente ziet in de wijk op dit moment geen haalbare en betaalbare oplossingen voor het probleem. Wel zal het onderwerp bij toekomstige ontwikkelingen en projecten steeds op de agenda staan om zo altijd oog te houden voor eventuele kansen om de parkeerdruk te verminderen.