Geef uw zienswijze op nieuw luchthavenbesluit

De toekomst van Rotterdam The Hague Airport (voormalig Zestienhoven) is van belang voor iedereen in onze regio. Over die toekomst wordt binnenkort een nieuw luchthavenbesluit genomen. Dat besluit bevat bijvoorbeeld afspraken over het aantal vliegtuigen dat over Vlaardingen mag vliegen, hoe laat vliegtuigen mogen stijgen en landen en hoeveel geluid of luchtvervuiling maximaal is toegestaan. Een belangrijk besluit dus! U kunt nu een zienswijze indienen over de Notitie Reikwijdte en Detail voor dit luchthavenbesluit.

In de voorafgaande periode heeft het vliegveld met allerlei organisaties om tafel gezeten in een participatieproces. De betrokken organisaties werden het niet eens over de gewenste afspraken die in het luchthavenbesluit terecht zouden moeten komen. Dat is ook begrijpelijk, want daar waar het voor de gemeente bijvoorbeeld het belangrijkst is dat bewoners minder overlast krijgen, is het voor de reisbranche of andere bedrijven juist belangrijk dat er zoveel mogelijk gevlogen mag worden. 

Rotterdam The Hague AirportNiet meegewogen

Om er voor te zorgen dat alle belangen bij het besluit meegewogen worden, konden de gesprekspartners een reactie geven die samen met het verslag over het participatieproces aan de Tweede Kamerleden zijn gestuurd. Inmiddels is gebleken dat de reacties van veel regionale overheden, waaronder die van de gemeente Vlaardingen, ontbraken bij de stukken. Vlaardingen heeft minister Harbers laten weten van mening te zijn dat de Kamerleden daardoor niet alle relevante informatie voorhanden hadden om goed geïnformeerd het debat te kunnen voeren. Vlaardingen pleit namelijk tegen groei van Rotterdam The Hague Airport. Een pleidooi dat in Den Haag wel gehoord moet worden om goed meegewogen te worden bij besluitvorming. Daarom heeft het college de minister gevraagd om alle reflecties van regionale overheden alsnog te delen met de Tweede Kamerleden.

Uw zienswijze indienen

Wilt u uw zienswijze geven? Dan is het goed om te weten dat het vliegveld in aanloop naar het nieuwe luchthavenbesluit een concept-Notitie Reikwijdte en Detail (NRD) ingediend heeft bij de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze notitie beschrijft welke alternatieven voor de toekomst van het vliegveld onderzocht worden in de milieueffectrapportage (MER). U kunt hierop een zienswijze indienen. In de zienswijze kunt u uw mening geven over een toekomst-alternatief of aangeven dat u vindt dat er een extra toekomst-alternatief onderzocht moet worden. 

U vindt de concept- NRD op www.platformparticipatie.nl/rtha/voornemen+rotterdam+the+hague+airport. Hier staat ook beschreven hoe u uw zienswijze kunt indienen. Dit kan tot en met donderdag 8 maart 2023 .

Ook is er op donderdag 9 februari van 19.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst op Stadskantoor Schiedam (Stadserf 1) waar u vragen kunt stellen over de concept-NRD en over de procedure.

Bron: rotterdamthehagueairport.nl