Extra subsidie voor nieuwe kleine culturele initiatieven

Bent u kunstdocent, ontwerper, kunstenaar, of maakt u deel uit van een kleine cultuurorganisaties? Dan kunt u nu nog gebruik maken van de speciale subsidie van € 2.021,- voor deze groep die zo een belangrijke bijdrage levert aan de levendigheid van onze stad. Een subsidie die een steuntje in de rug kan zijn in deze moeilijke periode. Én die bovendien een impuls is om mooie activiteiten te organiseren in onze stad

Het geld voor de subsidieregeling is afkomstig van de compensatiemiddelen die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen beschikbaar heeft gesteld. 

Van alles wat

De subsidie is voor activiteiten als een optreden, theaterstuk, workshop of expositie, of een kunstproject waarbij kunstprofessionals samen met bewoners aan de slag gaan met een sociaal of maatschappelijk vraagstuk. De gesubsidieerde activiteit moet (al dan niet tegen betaling) toegankelijk zijn voor publiek. Bij het beoordelen van ingediende plannen, let de gemeente vooral op activiteiten die zich richten op samenwerking tussen professionals en amateurs, innovatie en herstel van het cultureel leven. Ook het te verwachten publiekbereik wordt in de beoordeling meegewogen.

Wie het eerst komt

U kunt nog tot 31 december 2021 een aanvraag doen. De subsidiepot bevat in totaal €50.525,-. En op is op! Doe een aanvraag via www.vlaardingen.nl/subsidie bij het onderwerp ‘Kunst- en cultuursubsidie aanvragen’. Hier vindt u de subsidieregeling en een aanvraagformulier voor cultuursubsidies. Vermeld bij de omschrijving in het formulier dat het gaat om de ‘Subsidieregeling impuls 2021’.