Erepenning van de stad Vlaardingen voor André Fontijne

Op 9 juni 2021 heeft burgemeester Bas Eenhoorn de Penning van de stad Vlaardingen uitgereikt aan de heer A. (André) Fontijne. De heer Fontijne heeft zich de afgelopen ongeveer 55 jaar langdurig en prominent ingezet voor het maatschappelijk leven in Vlaardingen. De uitreiking vond plaats in Museum Vlaardingen tijdens de opening van de tentoonstelling over de in Vlaardingen geboren kunstschilder Arij Pleijsier (1819-1879). Alle werken van deze kunstenaar in de collectie van Museum Vlaardingen zijn door de Stichting Fonds Museum Vlaardingen of door de heer Fontijne zelf geschonken.   

Zijn persoonlijke lokaal-historische interesse voor de kunst zorgde ervoor dat hij de gangmaker werd van diverse projecten in het culturele leven die een toegevoegde waarde voor de stad zijn. Zo is hij oprichter, bestuurslid en financier van de Stichting Fonds Museum Vlaardingen, en was hij bestuurslid van de Stichting Stadsherstel en initiatiefnemer en gangmaker van de sponsorcommissie nieuwbouw Museum Vlaardingen. Ook was hij voorzitter van de Stichting Vlaardingse Trappen (de Bloementrappen).

Verder was de heer Fontijne jarenlang bestuurslid van Patrimonium Woningbouwvereniging en initiatiefnemer en bestuurslid van bouwcomplex Triade. Duurzaamheid en milieu staan ook hoog in zijn vaandel en ook op dit gebied is hij actief. Hij was bestuurslid en voorzitter van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en ambassadeur voor de nominatie van Vlaardingen als Groenste Stad van Nederland.

Vanuit zijn functie als directeur van Machinefabriek Fontijne Grotnes en Fontijne Beheer was hij bestuurslid van Contactvereniging Werkgevers Metaalindustrie en voorzitter en bestuurslid van de Industriële Kring Vlaardingen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Penning van de stad Vlaardingen toegekend als waardering voor zijn jarenlange en brede inzet voor de Vlaardingse samenleving.

Over de Erepenning van de stad Vlaardingen

De drager van de “Penning van de stad Vlaardingen” is een ereburger. Door zijn bijdrage aan de stad Vlaardingen wordt hij gerespecteerd door de Vlaardingse gemeenschap. De drager van de stadspenning is een persoon waar de stad Vlaardingen trots op is en die Vlaardingen naar buiten toe promoot. De drager van de penning heeft een plaats in de Vlaardingse lokale geschiedenis.