Enquête woningbouwproject ‘De Heemtuinen’

In de Westwijk ontwikkelt Timpaan , in opdracht van de gemeente Vlaardingen, het woningbouwproject ‘De Heemtuinen’. Zij zijn benieuwd naar uw mening en stellen in een enquête vragen over hoe u in de toekomst naar het Heempark zou willen lopen, op welke locaties u ontmoetingsruimtes zou willen, welke uitstraling van het groen uw voorkeur heeft en meer.

In tijden van corona is het lastig om elkaar fysiek te ontmoeten. Timpaan heeft daarom voor belanghebbenden/bewoners uit de Westwijk een enquête op basis van kaartmateriaal opgesteld, de zogenaamde maptionnaire.  U kunt de maptionnaire tot en met 16 april invullen.

Vervolgtraject

De resultaten van de enquête worden verwerkt in het voorlopig ontwerp stedenbouw. Na reactie van de gemeente op het voorlopig ontwerp volgt, naar verwachting aan het begin van de zomer, een webinar waarin meer over het project verteld wordt, de uitkomsten van de enquête worden toegelicht en hoe deze uitkomsten in het project zijn verwerkt. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project? Kijk dan op www.heemtuinen.nl.