Eerste bewonersbijeenkomst warmte voor de toekomst

Nu het zonnetje zich weer vaker laat zien, hebben we er minder van nodig: aardgas. En dat is maar goed ook, want de prijzen stijgen! Het gebruik van aardgas draagt bovendien bij aan opwarming van de aarde. De komende 30 jaar stappen we in Nederland over op andere duurzame manieren van verwarmen. Ook in Vlaardingen is deze verandering in voorbereiding. Op 27 en 28 juni zijn bewoners van de Drevenbuurt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over deze verandering.

De Drevenbuurt gaat als eerste buurt in Vlaardingen werken aan de overstap van aardgas naar warmte voor de toekomst. De gemeente streeft er naar om deze buurt in 2032 volledig aardgasvrij te laten zijn. Hoe dat gaat gebeuren? Dat staat nog open. Samen met de buurtbewoners en bewonersgroep Duurzaam op Dreef gaat de gemeente op zoek naar welke mogelijkheden er voor deze buurt zijn en welke het best aansluiten op de wensen van de bewoners. De inschatting is dat het plan in 2024 klaar is en aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.

Tijdens de informatiebijeenkomsten krijgen de buurtbewoners informatie over het project en is er gelegenheid om vragen te stellen, zorgen te delen en wensen en ideeën naar voren te brengen. Ook bespreken we met de bewoners hoe zij in het traject graag betrokken willen worden.

Van het aardgas af, zal voor veel bewoners nog even tijd vergen. Maar alvast minder aardgas gebruiken, daar kunnen we vandaag al mee beginnen! En dat scheelt nu al in de kosten. Daarom is er op de avonden ook aandacht voor wat u nu al kunt doen aan energiebesparing. De Woonwijzerwinkel geeft praktische tips en Duurzaam op Dreef vertelt buurtbewoners meer over hoe zij bij kunnen dragen aan een duurzamere Drevenbuurt.

Woont u in de Drevenbuurt, maar heeft u de uitnodiging niet gekregen? Neem dan contact met het Team Drevenbuurt Aardgasvrij op via het algemene telefoonnummer van de gemeente: (010) 248 4000 of kijk op www.vlaardingen.nl/drevenbuurtaardgasvrij