Drugslab aangetroffen bij bedrijvencontrole

Burgemeester Bas Eenhoorn heeft op woensdag 9 december 2020 met spoed een bedrijfspand gesloten op de Vetteoordskade in Vlaardingen. In het pand werd een drugslab aangetroffen. Er waren amfetamine en versnijdingsmiddelen aanwezig.

Het drugslab werd aangetroffen tijdens een integrale bedrijvencontrole. Aan deze controle hebben, naast een toezichthouder en een bouwinspecteur van de gemeente Vlaardingen, verschillende partners meegedaan, zoals de douane, politie, DCMR, het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT), het Verzekeringsbureau voor voertuigcriminaliteit (VbV) en de arbeidsinspectie (Ministerie SZW). 

Aanpak ondermijning

In het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 van de gemeente Vlaardingen is de aanpak van ondermijning als speerpunt opgenomen. Uit de veiligheidsanalyse komen namelijk nadrukkelijk de grootschalige ondermijningsproblemen in Vlaardingen naar voren. In de afgelopen periode zijn er bijvoorbeeld meerdere grote hennepkwekerijen aangetroffen, gestolen onderdelen en situaties waaruit voorbereidende handelingen voor de productie van harddrugs bleken.

Omdat de bedrijventerreinen aantrekkelijk zijn voor ondermijnende criminaliteit zijn in 2019 de integrale controles geïntensiveerd. Meer partners hebben zich aangesloten bij de integrale controles zoals de Belastingdienst, de VbV en het AVIM. Dit bevordert de aanpak van ondermijning in Vlaardingen, omdat we met meer disciplines optrekken en misstanden kunnen constateren en aanpakken. Ook zoomen we in op branches die oververtegenwoordigd zijn op de bedrijventerreinen en waarvan bekend is dat deze gevoelig zijn voor ondermijning. Daarnaast houden we in de gaten of malafide ondernemers vanuit de regio richting Vlaardingen komen. Hierover houden we nauw contact met de regiogemeenten.