Vrijdag eerste vluchtelingen aan boord in Vlaardingen

De eerste van de 70 vluchtelingen die acht weken worden opgevangen in Vlaardingen komen niet donderdag 4 (zoals eerder gemeld) maar vrijdag 5 november aan boord van de tijdelijke opvang.

Het hotelschip ligt al enige dagen klaar, maar er moesten nog een aantal zaken worden geregeld om het gereed te maken voor gebruik. Daarom zijn de mensen niet – zoals eerder de planning was - vorige week donderdag aan boord gegaan.

De mensen komen niet allemaal tegelijk aan, maar worden in groepen verdeeld. De eerste groep komt vrijdag 5 november aan boord.

Meldingen en vragen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor alle zaken op en rond het hotelschip. Direct omwonenden en ondernemers kunnen 24/7 telefonisch bij hen terecht met dringende vragen en meldingen.  

Hulp

Er zijn meerdere Vlaardingers en Vlaardingse organisaties die hebben aangeboden iets te willen doen om de vluchtelingen die in Vlaardingen te gast zijn te helpen. Zowel organisaties die concrete activiteiten willen organiseren als mensen die zich afvragen of er helpende handen nodig zijn. Wie hulp aan wil bieden, kan contact opnemen via www.vlaardingen.nl/contactformulier.

Aanleiding

De vluchtelingen worden tijdelijk in Vlaardingen opgevangen omdat ze vanwege plaatsgebrek op dit moment niet op een humane manier opgevangen kunnen worden in de bestaande Nederlandse asielzoekerscentra (AZC's).