Doe mee aan onderzoek naar koopgedrag

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen sterk groeide, zien we op straat winkelpanden leegstaan en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van belang. U kunt ook meedoen aan het onderzoek.

Begin september is in de Randstad en Noord-Brabant een groot onderzoek gestart. Het brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt mede uitgevoerd op verzoek van de Provincie Zuid-Holland. Ook de gemeente Vlaardingen neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. 

Deelnemers gezocht

Begin september start het onderzoek. In deze periode worden ook inwoners uit Vlaardingen uitgenodigd voor deelname. Zij ontvangen namens de provincie een brief in de bus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel willen meedoen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers aan het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van € 25,- verloot. 

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021. 

Meer informatie

Meer weten over het onderzoek? Kijk dan op www.kso2021.nl. Eventuele vragen mailen kan naar info@kso2021.nl

Logo koopstromenonderzoek