Digitale informatiebijeenkomst Floreskwartier 17 mei

Op maandagavond 17 mei organiseren de gemeente Vlaardingen en ABB Bouwgroep een digitale informatiebijeenkomst over de nieuwbouwontwikkeling Floreskwartier, bestaande uit 36 woningen op het terrein tussen de Marathonweg en de Floreslaan.

Om woningbouw mogelijk te maken, heeft het College van B&W ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, het verlenen van de omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder. Deze stukken liggen met ingang van 13 mei 2021 gedurende een termijn van zes weken ter inzage. U vindt de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Bij de digitale informatiebijeenkomst informeert de gemeente u over de ruimtelijke procedure en informeert ABB u over de laatste stand van zaken van de woningbouwontwikkeling.

De livestream is te volgen op maandag 17 mei 19:30 uur via www.vlaardingen.nl/kijkmee. Vragen kunt u stellen via de chat. Uw vragen worden tijdens de bijeenkomst beantwoord.

Meer informatie vindt u op www.floreskwartier.nl