De stad wint met groen

Heeft u ook een beetje last van uw rug? De afgelopen maanden hebben we met elkaar 18.122 tegels de grond uit gewipt en vervangen door groen. Dat leverde Vlaardingen de 19e plaats op in het NK Tegelwippen. Een mooie score!

tegelwippen geveltuin 2021Maar eigenlijk voelen we ons een beetje winnaar, want we hebben zo toch razendsnel de stad een stukje groener en mooier gemaakt. Meer groen is goed voor de natuur en helpt ook nog eens om regenwater gemakkelijker de grond in te laten zakken. Zo verkleinen we het risico op natte voeten!

Dag tegels!

Een flink deel van de gewipte tegels komen uit de Dr. Wiardi Beckmansingel en de Van Baerlestraat. Daar hebben we brede trottoirs gedeeltelijk omgevormd tot groenvakken. Komende weken komen er nog bomen bij in deze groenvakken. Ook uit de binnenstad zijn aardig wat tegels afgevoerd. In de Waalstraat zijn in plaats van betonnen plantenbakken, grotere groene perken aangelegd. 

Hergebruik

De tegels die de gemeente verwijderd heeft, krijgen een tweede leven. Zo gaan kapotte tegels naar een afvalverwerker waar ze vergruisd worden. Het gruis wordt gebruikt als versteviging onder wegen. De tegels die nog goed zijn, zijn afgevoerd naar de gemeentewerf. Als een trottoir ergens in de stad aan vernieuwing toe is, put de gemeente uit deze voorraad om kapotte tegels te vervangen

Nog een keer?

Hmmm… eigenlijk willen we nog wel een keer! Want de stad kan nog wel groener. Als er volgend jaar een nieuwe editie komt van het NK, dan hopen wij weer aan te sluiten. Als u nu alvast plannen gaat maken voor uw tuin of een geveltuintje, dan kijken wij alvast om ons heen naar plekken in de openbare ruimte waar we nog wel met minder tegels toe kunnen.