De Westwijk - Kansrijk of Kansloos?

De Westwijk is van de mensen die in de Westwijk wonen en werken. Zij kennen de Westwijk als geen ander. Het mooie en het bijzondere aan de wijk, maar ook wat minder fijn is. Onze wens is dat iedereen fijn woont en werkt in Vlaardingen. Zo ook in de Westwijk.

In samenwerking met woningbouwcorporatie Waterweg Wonen en natuurlijk de bewoners gaat de gemeente Vlaardingen werken aan een plan voor de toekomst voor de Westwijk: een nieuwe gebiedsvisie Westwijk. Onder de noemer ‘Westwijk Kansrijk’ betrekken we bewoners en ondernemers in de Westwijk en stellen hen de vraag: Wat is ‘Kansrijk’ en wat is ‘Kansloos’?

Toekomstbeeld

We gaan in gesprek met de wijkbewoners en kinderen wordt gevraagd hun toekomstbeeld te tekenen. Al deze informatie verzamelen we en we maken hier vervolgens een toekomstbeeld van. Zo weet iedereen wat we samen bedacht hebben en wat we komende jaren in de wijk willen veranderen. Daar zullen vast wel tegenstellingen in zitten. Deze leggen we in het najaar voor als keuze aan de wijk. Als daar een duidelijk beeld uit komt, leggen we dit voor aan de gemeenteraad, die besluit of alle plannen ook uitgevoerd worden. Daarmee gaan we dan aan het werk om het in de komende jaren te realiseren.

Afbeelding Westwijk Kansrijk