Waar kan ik terecht als zzp'er in financiële nood?

Vraag

Waar kan ik terecht als zzp'er in financiële nood?

Antwoord

Bent u een zzp’er in acute financiële nood door de coronamaatregelen?  Dan kunt u nu versneld een tijdelijke uitkering aanvragen bij Stroomopwaarts. Deze noodregeling komt vanuit het kabinet en heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De noodregeling bestaat uit een uitkering voor levensonderhoud en/of een lening bedrijfskapitaal. De noodregeling vervangt tijdelijk de Bbz-uitkering en er gelden versoepelde voorwaarden. De voorwaarden en het aanvraagformulier staan op www.stroomopwaarts.nl/tozo

Van RBZ naar Stroomopwaarts

Van 16 maart tot 8 april liep het aanvragen van Tozo via het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. Door de grote drukte bij het RBZ heeft Stroomopwaarts vanaf 9 april de aanvraagprocedure voor Tozo overgenomen. Hiermee hoopt Stroomopwaarts de opgelopen achterstanden van het RBZ snel te kunnen wegwerken en uitkeringen uit te betalen. Dit is in het belang van u als ondernemer.

Opnieuw aanvragen

Ondernemers die bij het RBZ een aanvraag Tozo hebben ingediend, worden verzocht een nieuw verzoek in te dienen bij Stroomopwaarts, zodat ze u sneller kunnen helpen. Door de grote stroom aan aanvragen kan het RBZ helaas geen inzicht geven in al ingediende aanvragen van Vlaardingse ondernemers. Om ondernemers zo snel mogelijk te kunnen helpen, is een nieuwe aanvraag via Stroomopwaarts nodig.

Regelingen

Wilt u als ondernemer gebruik maken van andere regelingen van de overheid? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel. Hier vindt u alle informatie bij het digitale Coronaloket (www.kvk.nl/corona)