Ik organiseer een activiteit waar subsidie voor heb ontvangen. Deze kan niet doorgaan. Wat betekent dit voor mijn subsidie? Wat moet ik doen?

Vraag

Ik organiseer een activiteit waar subsidie voor heb ontvangen. Deze kan niet doorgaan. Wat betekent dit voor mijn subsidie? Wat moet ik doen?

Antwoord

Neem altijd even contact op met uw contactpersoon bij de gemeente. Dat kan schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Onderaan uw subsidiebeschikking staat wie dat is. Doe dat in ieder geval vóór dat uw geplande activiteiten zouden plaatsvinden. In overleg met uw contactpersoon kunt u dan nieuwe of aangepaste afspraken maken. Uw contactpersoon zal deze vastleggen in een aangepaste subsidiebeschikking.