Stichting Leergeld helpt kinderen van de basisschool om thuisonderwijs te volgen

Het coronavirus heeft ook voor basisscholen gevolgen, waardoor de kinderen noodgedwongen thuiszitten. Gelukkig bieden scholen digitaal lesmateriaal aan zodat kinderen toch onderwijs kunnen volgen. Nu heeft niet ieder kind de beschikking over een computer. Stichting Leergeld verstrekt namens Stroomopwaarts verschillende regelingen voor kinderen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.

Zij kwamen snel in actie en om te zorgen dat ook de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, zo snel mogelijk een computer of laptop krijgen.

Stichting Leergeld biedt al een computer of laptop voor kinderen in het middelbare onderwijs. Maar nu moeten ook kinderen in het basisonderwijs snel weer onderwijs kunnen volgen. Daarom stelt Stichting Leergeld in deze bijzondere periode ook laptops ter beschikking voor kinderen in het basisonderwijs. Ouders die een laptop voor hun kind op het basisonderwijs willen aanvragen, kunnen dit via hun school doen. Stichting Leergeld levert de laptops aan basisscholen en deze verspreiden ze onder kinderen die thuis niet over een laptop beschikken.