Noodopvang daklozen gesloten

De tijdelijke noodopvang van daklozen in sporthal Westwijk is sinds 4 augustus gesloten. Deze voorziening was vanaf 14 april 2020 in gebruik genomen vanwege de coronaregels die eind maart door het RIVM waren opgesteld. Die schreven voor dat binnen bestaande opvangvoorzieningen de bezetting moest worden beperkt om meer afstand tussen de cliënten aan te kunnen houden. Een en ander hield in dat de bezetting in onze reguliere daklozenvoorziening ’De Elementen’ aan een maximum van 25 werd gebonden terwijl er eerder circa 35 mensen verbleven.

Daarnaast moesten ook zogenaamde ’niet rechthebbenden’ worden opgevangen zoals arbeidsmigranten en illegalen. Om die reden werden in sporthal Westwijk 15 extra opvangplaatsen in gebruik genomen. Vanwege de aanvankelijke toeloop werden vervolgens vanaf 4 mei ook in sporthal Groenoord in Schiedam extra plekken georganiseerd. Die laatste voorziening werd met ingang van 1 juni al weer gesloten: opvang van niet rechthebbende was vanaf die datum niet langer verplicht waardoor de bezetting daar tot enkele personen daalde. Gelijktijdig daalde ook de bezetting in sporthal Westwijk tot circa 10 personen, waardoor één noodopvanglocatie volstond. Ook daar is de bezetting de afgelopen weken geleidelijk aan terug gelopen. Omdat ook uit De Elementen enkele cliënten zijn uitgestroomd, is het mogelijk om de mensen die nu nog in sporthal Westwijk overnachten, in De Elementen onder te brengen waardoor gebruik van sporthal Westwijk vanaf 4 augustus niet langer nodig is.

Met de weer oplopende besmettingscijfers van de laatste weken valt overigens niet uit te sluiten dat we wellicht op een later moment de noodopvang opnieuw in gebruik moeten nemen.