Nieuwe noodverordening per 1juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 15 juni. Hiermee wordt regionaal invulling gegeven aan de landelijk bepaalde regels en versoepelingen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Er zijn meerdere versoepelingen doorgevoerd op vlak van samenkomst, horeca, onderwijs, vervoer en sport. Het uitgangspunt blijft: geef elkaar de ruimte en geef corona geen kans. Zo proberen we verspreiding en een eventuele tweede golf van het virus te voorkomen.

Wat is niet veranderd?

De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:

  • bij klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
  • houd 1,5 meter afstand;
  • was vaak je handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken;
  • reis zoveel mogelijk buiten de spits.

De noodverordening

De nieuwe noodverordening is ondertekend door de voorzitter van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Bekijk de noodverordening van 1 juli 2020 (pdf, 620kB).

Handhaving maatregelen

De politie en gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie als handhaving kan organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of een boete voor kan worden opgelegd.

Meer informatie

Meer informatie, veelgestelde vragen en actuele informatie vind je op www.rijnmondveilig.nl of op www.rijksoverheid.nl/coronavirus en www.rivm.nl. Heb je hierna nog vragen dan kun je bellen met het landelijke publieksinformatienummer 0800 – 1351 of je kunt contact opnemen met de gemeente.