Uitstel bankaflossingen en opschorting borgstelling SWS

Diverse banken bieden de mogelijkheid om de aflossing van geldleningen voor een periode van zes maanden uit te stellen. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft deze banken toegezegd om ook de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de SWS: www.sws.nl.