Terrassen en sportkantines

Dat is fijn! De sportkantines en de daarbij behorende terrassen mogen ook weer open. Wat betekent dit precies?

  • Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf 3 personen wordt gehandhaafd).
  • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats. Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan in de kantine en op het terras. Toeschouwers langs het veld mogen op 1,5 meter afstand staan.
    • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
  • Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een zogenaamd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels.
  • Bij meer dan 100 mensen binnen of meer dan 250 mensen buiten zijn vooraf reserveren en gezondheidsvragen verplicht.
  • De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten, omdat 1,5 meter afstand gehouden moet worden.
  • Voor evenementen kan vanaf 1 juli 2020 een vergunning worden gevraagd, die wordt onder meer aan de 1,5 meter afstand en de gezondheidscheck getoetst.
  • Op de website van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is meer informatie te vinden. Het is niet nodig een protocol over de sportkantine of het terras door de gemeente te laten toetsen. De vergunninghouder is verantwoordelijk zich te houden aan uitvoering van de maatregelen volgens de KHN.