Tegemoetkoming 4000 euro ook voor sportbranche

Veel sportverenigingen en sportclubs maken zich terecht zorgen nu ze hun inkomsten uit horeca mislopen en aflossingsverplichtingen hebben aan bijvoorbeeld een bank. Eén van de noodmaatregelen van het kabinet is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze regeling geldt ook voor sportaanbieders die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen de tegemoetkoming ontvangen.

Het gaat om een bedrag van €4.000,-, dat is vrijgesteld van belastingen en vrij te besteden is. Op www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke branches en sectoren gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. Een aanvraag voor de tegemoetkoming is tot en met vrijdag 26 juni 2020 online in te dienen via de website van RVO: www.rvo.nl. Informatie over de regeling is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl

Het is ook altijd mogelijk om te bellen met het Coronaloket van de Kamer van Koophandel. Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel is van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar voor vragen via 0800 2117. Een overzicht van regelingen vindt u op www.kvk.nl/corona.

coronaloket van de kvk