TASO II: financiële tegemoetkoming amateursport

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de coronamaatregelen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen van dinsdag 22 september om 9:00 uur tot en met zondag 11 oktober 2020.

Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: een uitzondering hierop zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Meer informatie vindt u op www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19.