Steunfonds sport

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte op 1 mei 2020 bekend een bedrag van 110 miljoen euro beschikbaar te stellen om de Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen. Deze regelingen is aanvullend op andere ondersteuningsregelingen. De 110 miljoen euro is opgesplitst in twee delen.

sportveld VFC

Gemeentes krijgen 90 miljoen euro om de huur van sportaccommodaties kwijt te kunnen schelden voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020. De overige 20 miljoen euro wordt beschikbaar gesteld aan sportverenigingen met een eigen accommodatie. Dit gaat om een eenmalige compensatie van maximaal 2.500 euro per sportvereniging.

De gemeente Vlaardingen ontvangt in de loop van 2020 een uitkering ter compensatie van de gederfde huurinkomsten. De gemeente neemt contact op met iedere sportvereniging die een gemeentelijke accommodatie huurt, zodra bekend is welk bedrag aan ondersteuning de gemeente precies van het ministerie krijgt.

Lees ook het nieuwsbericht van de Rijksoverheid op www.rijksoverheid.nl.