Kwijtschelden huren sportaccommodaties

De sportsector is financieel hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De amateursportverenigingen zijn en worden geconfronteerd met een omzetdaling. Het Rijk heeft een tegemoetkoming in het leven geroepen voor verhuurders van sportaccommodaties om daarmee de huur voor amateursportverenigingen te kunnen kwijtschelden over de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Op dinsdag 22 september heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de huur kwijt te schelden van maart, april en mei 2020 voor de amateursportverenigingen en de tegemoetkoming bij het Rijk aan te vragen. Het Rijk heeft voor de regeling in totaal € 89,5 miljoen uitgetrokken.

Als dit bedrag niet voldoende is om alle aanvragers tegemoet te komen, dan zal het Rijk minder verstrekken dan de gemeente aanvraagt. Mocht de gemeente om die reden de huur niet volledig vergoed krijgen, dan is de gemeente genoodzaakt het niet-vergoede deel alsnog bij de sportorganisaties in rekening te brengen.

De amateursportorganisaties ontvangen op korte termijn een brief hierover.