Maatregelen voor sport en bewegen (laatste update 8 juli)

De maatregelen rondom de coronacrisis betekenen veel voor de sport. Veel sportverenigingen maken zich zorgen over het wegvallen van inkomsten. Inmiddels zijn er weer mogelijkheden om te sporten, voor zowel jeugd als volwassenen, met de nodige afspraken over de veiligheid.

 • Binnensportaccommodaties in Vlaardingen

  08 juli 2020

  De binnensportaccommodaties mogen weer open, ook de sportaccommodaties van de gemeente Vlaardingen.

 • Meer versoepelingen voor de sportsector

  08 juli 2020

  Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

 • Terrassen en sportkantines

  08 juli 2020

  Dat is fijn! De sportkantines en de daarbij behorende terrassen mogen ook weer open. Wat betekent dit precies?

 • Steunfonds sport

  07 mei 2020

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte op 1 mei 2020 bekend een bedrag van 110 miljoen euro beschikbaar te stellen om de Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen. Deze regelingen is aanvullend op andere ondersteuningsregelingen. De 110 miljoen euro is opgesplitst in twee delen.

 • Voorlichtingsposters en informatieborden voor sportaccommodaties

  08 juli 2020

  Om sportverenigingen en -aanbieders te helpen, heeft NOC*NSF heeft samen met de Vereniging Sport en Gemeenten een communicatiepakket ontwikkeld met voorlichtingsmaterialen om weer veilig samen te sporten. Het pakket bevat onder andere posters met richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters en is zowel te downloaden voor online als print.

 • Verenigingsondersteuning in Vlaardingen

  09 juli 2020

  Vlaardingen in Beweging (VIB) is dé beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers met én door sport en bewegen, op bestaande en vernieuwende manieren. Inwoners van Vlaardingen komen zo in contact met elkaar, met zorg- en welzijnsorganisaties en met sport- en beweegaanbieders. De gemeente subsidieert ViB en heeft afspraken gemaakt over (de uitvoering van) de activiteiten.

 • Jeugdtrainers kunnen coronatest krijgen

  06 mei 2020

  Jeugdtrainers die contact hebben met sportende kinderen kunnen zich laten testen op het coronavirus. Een persoon met minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) komen hier voor in aanmerking. Iemand met klachten moet thuisblijven vanaf het moment dat de klachten ontstaan totdat de testuitslag bekend is.

 • Tegemoetkoming 4000 euro ook voor sportbranche

  09 juli 2020

  Veel sportverenigingen en sportclubs maken zich terecht zorgen nu ze hun inkomsten uit horeca mislopen en aflossingsverplichtingen hebben aan bijvoorbeeld een bank. Eén van de noodmaatregelen van het kabinet is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze regeling geldt ook voor sportaanbieders die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen de tegemoetkoming ontvangen.

 • Personeel bij sportverenigingen

  30 april 2020

  Heeft uw vereniging medewerkers in dienst en heeft u vragen hierover in relatie tot het coronavirus? De organisaties van Sportkader Nederland of Werkgevers in de Sport geven u informatie hierover.

 • Uitstel bankaflossingen en opschorting borgstelling SWS

  30 april 2020

  Diverse banken bieden de mogelijkheid om de aflossing van geldleningen voor een periode van zes maanden uit te stellen. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) heeft deze banken toegezegd om ook de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode.