Maatregelen voor sport en bewegen (laatste update 15 oktober)

De maatregelen rondom de coronacrisis betekenen veel voor de sport. Veel sportverenigingen maken zich zorgen over het wegvallen van inkomsten. Inmiddels zijn er weer mogelijkheden om te sporten, voor zowel jeugd als volwassenen, met de nodige afspraken over de veiligheid.

 • Spelregels voor sport in het kort

  15 oktober 2020

  Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, zijn er nieuwe maatregelen voor sport.

 • Verscherpte maatregelen: kantines dicht, na sporten naar huis

  01 oktober 2020

  Het kabinet kondigde op 28 september verscherpte coronamaatregelen aan. Die maatregelen zijn dinsdag 29 september om 18.00 uur in gegaan, en gelden in ieder geval voor 3 weken. Voor de sport staan de gevolgen hier op een rij.

 • Kwijtschelden huren sportaccommodaties

  01 oktober 2020

  De sportsector is financieel hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De amateursportverenigingen zijn en worden geconfronteerd met een omzetdaling. Het Rijk heeft een tegemoetkoming in het leven geroepen voor verhuurders van sportaccommodaties om daarmee de huur voor amateursportverenigingen te kunnen kwijtschelden over de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

 • TASO II: financiële tegemoetkoming amateursport

  01 oktober 2020

  Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de coronamaatregelen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen van dinsdag 22 september om 9:00 uur tot en met zondag 11 oktober 2020.

 • Verenigingsondersteuning in Vlaardingen

  01 oktober 2020

  Vlaardingen in Beweging (VIB) is dé beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers met én door sport en bewegen, op bestaande en vernieuwende manieren. Inwoners van Vlaardingen komen zo in contact met elkaar, met zorg- en welzijnsorganisaties en met sport- en beweegaanbieders. De gemeente subsidieert ViB en heeft afspraken gemaakt over (de uitvoering van) de activiteiten.