Maatregelen voor sport en bewegen (laatste update 21 december)

De maatregelen rondom de coronacrisis betekenen veel voor de sport. Veel sportverenigingen maken zich zorgen over het wegvallen van inkomsten. Inmiddels zijn er weer mogelijkheden om te sporten, voor zowel jeugd als volwassenen, met de nodige afspraken over de veiligheid.

 • Corona en sport

  Het kabinet heeft op 14 december besloten om de maatregelen stevig aan te scherpen. Om het coronavirus terug te dringen, moeten het aantal contactmomenten, groepsvorming en reisbewegingen tot een minimum beperkt worden. De essentie van dat pakket is dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft.

 • Verenigingsondersteuning in Vlaardingen

  01 oktober 2020

  Vlaardingen in Beweging (VIB) is dé beweegmakelaar van Vlaardingen. ViB verbindt Vlaardingers met én door sport en bewegen, op bestaande en vernieuwende manieren. Inwoners van Vlaardingen komen zo in contact met elkaar, met zorg- en welzijnsorganisaties en met sport- en beweegaanbieders. De gemeente subsidieert ViB en heeft afspraken gemaakt over (de uitvoering van) de activiteiten.

 • TASO II: financiële tegemoetkoming amateursport

  01 oktober 2020

  Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de coronamaatregelen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen van dinsdag 22 september om 9:00 uur tot en met zondag 11 oktober 2020.