Update verlenging en uitbreiding noodpakket kabinet voor ondernemers

Het kabinet heeft het noodpakket banen en economie en de belastingmaatregelen verlengd tot 1 oktober en uitgebreid met een nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL). MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen via deze regeling - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

Infographic poster noodpakket

Je kunt de afbeelding downloaden door erop te klikken.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Alle informatie over de verschillende financiële regelingen is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen.
Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via Stroomopwaarts. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via RVO opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via www.belastingdienst.nl/coronavirus.
Bij andere vragen over corona kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/noodpakket of op de website van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800-2117.