Tozo-3-regeling voor zelfstandigen tot 1 april 2021

Zelfstandigen die in acute financiële nood verkeren door de maatregelen tegen het coronavirus kunnen een aanvraag doen voor een uitkering voor hun levensonderhoud via de Tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers.

Sinds 1 oktober is de Tozo-3-regeling beschikbaar voor ondernemers. Belangrijk te weten is dat een Tozo-2-uitkering niet automatisch wordt verlengd. Wilt u in aanmerking komen, dan moet u hiervoor een aanvraag indienen . Daar vindt u ook veelgestelde vragen. Met de invoering van nieuwe strengere coronamaatregelen vindt het kabinet een vermogenstoets per 1 oktober 2020 niet gepast. Dit betekent dat u voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021 een uitkering Tozo 3 kunt aanvragen zonder uitvoering van een vermogenstoets.