Informatie over noodmaatregel vergoeding loonkosten (NOW)

In aanvulling op eerder gelanceerde maatregelen is er sinds 6 april 2020 ook de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Bedrijven die door de coronacrisis omzetverlies lijden, kunnen maximaal 90% vergoed krijgen van hun loonkosten vanaf 1 maart.

Het gaat bij deze regeling om de mensen. Daarom gelden 2 voorwaarden. Allereerst dat werkgevers in de subsidieperiode geen personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen. En ten tweede dat werkgevers de lonen doorbetalen. De regeling geldt nadrukkelijk ook voor flexwerkers. Het kabinet roept werkgevers op ook hun flexwerkers aan te houden en door te betalen. 

Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt. De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Meer weten en/of een aanvraag doen? Kijk op www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/ . Vragen? Bel op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04.