Informatie over noodmaatregel vergoeding loonkosten (NOW)

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de NOW-regeling - met aangepaste voorwaarden - met 4 maanden wordt verlengd tot eind september 2020. De verlengde regeling (NOW 2.0) hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als de huidige NOW-regeling, maar bevat ook wijzigingen.

Het gaat bij deze regeling om de mensen. Daarom gelden 2 voorwaarden. Allereerst dat werkgevers in de subsidieperiode geen personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen. En ten tweede dat werkgevers de lonen doorbetalen. De regeling geldt nadrukkelijk ook voor flexwerkers. Het kabinet roept werkgevers op ook hun flexwerkers aan te houden en door te betalen. 

De NOW komt in plaats van de regeling voor werktijdverkorting. De regeling werktijdverkorting is dus gestopt.

Meer weten over de wijzigingen in de verlengde NOW-regeling, NOW 2.0, en/of een aanvraag doen? Kijk op www.uwv.nl . Vragen? Bel op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04.