Informatie over noodmaatregel vergoeding loonkosten (NOW)

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. NOW 3 aanvragen is mogelijk vanaf 16 november. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. NOW 3 is ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 maanden. Elk subsidieblok kent andere voorwaarden.

In het eerste subsidieblok van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt de eis van 20% omzetverlies. In subsidieblokken 2 en 3 maak je aanspraak op NOW als je minimaal 30% omzetverlies hebt. Met de NOW-regeling moeten zoveel mogelijk banen en inkomens behouden blijven. Het UWV voert de regeling uit. Werkgevers ontvangen na goedkeuring van de aanvraag een voorschot van 80% over 2 termijnen.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 3 maanden (oktober t/m december), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom, et cetera.

Meer weten over de NOW-regeling, en/of een aanvraag doen? Kijk op www.uwv.nl . Vragen? Bel op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW via 088 - 898 20 04.