Financiele nood

Bent u een ondernemer die in acute financiële nood verkeert door de coronavirus-maatregelen? Dan kunt u een versnelde aanvraag doen voor een uitkering voor uw levensonderhoud. Ook kunt u in aanmerking komen voor uitstel van het betalen van lokale lasten.

Bent u een zzp’er in acute financiële nood door de coronamaatregelen? Doe dan een aanvraag voor een tijdelijke uitkering voor uw levensonderhoud. U kunt terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (www.rotterdam.nl/rbz). RBZ werkt voor Rotterdam en gemeenten in de regio, waaronder Vlaardingen. Op de website www.rotterdam.nl/werken-leren/coronamaatregelen-rbz/ vindt u informatie en het aanvraagformulier om gebruik te maken van deze Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De aanvraag en goedkeuring gaat via het RBZ naar Stroomopwaarts en zij zorgen voor de uitbetaling van de uitkering.

Uitstel van betaling lokale belastingen

Vlaardingse ondernemers kunnen, wanneer noodzakelijk, uitstel van betaling voor de openstaande vorderingen van lokale belastingen krijgen tot 30 juni 2020. Informatie en aanmelden: www.derbg.nl/uitstelbeleid-i-v-m-corona-voor-bedrijven-en-zzpers