Compensatie van € 4.000,- voor MKB-ondernemers

Eén van de maatregelen van het kabinet voor ondernemers is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).

Sommige MKB-bedrijven, zowel met als zonder personeel, zijn geraakt zijn door de maatregelen vanwege het coronavirus. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/ of het negatieve reisadvies. Deze bedrijven kunnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag indienen voor een directe, eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-. Dit bedrag is vrijgesteld van belastingen en vrij te besteden. Op www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona ziet u welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. Hier staat een actuele lijst met branches en sectoren. De lijst wordt mogelijk nog uitgebreid.

Hoe werkt het?

U komt in aanmerking als de hoofdactiviteit van uw onderneming overeenkomt met 1 van de in de regeling benoemde SBI-codes en als u voldoet aan voorwaarden als maximaal 250 werkzame personen, fysiek gevestigd zijn in Nederland en een verwacht omzetverlies van ten minste 4.000 euro tussen 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en deze code is gekoppeld aan de hoofdactiviteit van een bedrijf in het KVK Handelsregister. U kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming online indienen via de website van RVO: www.rvo.nl. Bij verstrekking van de juiste gegevens wordt de aanvraag binnen 3 weken goedgekeurd en uitbetaald. RVO zet echter alles op alles om dit binnen een week te doen. U kunt tot en met vrijdag 26 juni 2020 een aanvraag indienen.

Meer weten?

Informatie over de regeling is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl