Contouren Park Vijfsluizen worden zichtbaar

Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst door Ivana Somers (wethouder Bouwen en Wonen) en Lonneke Zuijdwijk (directeur Heijmans Vastgoed) op maandag 9 maart startte een nieuwe fase in de ontwikkeling van Park Vijfsluizen.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd een basis gelegd van een looproute waarmee de eerste contouren zichtbaar werden van deze nieuwe, duurzame woonwijk van circa 400 woningen in Vlaardingen.

Groen en duurzaam

Als vervolg op een eerder getekende intentieverklaring is afgelopen jaar stevig gewerkt aan de verdere uitwerking van de plannen. Dit resulteert nu in concrete plannen voor wonen in een groene, duurzame wijk met een grote diversiteit en zeer centraal gelegen in de westelijke Randstad.

De herontwikkeling van het voormalig sportpark van Vijfsluizen tot een woonwijk is een lang gekoesterde wens van de gemeente Vlaardingen en levert een flinke bijdrage aan de woonopgave. De start van de bouw staat gepland voor medio 2021. Het totale Park Vijfsluizen zal naar verwachting in 2024 gereed zijn. U vindt meer informatie op de website over Park Vijfsluizen

Foto van Lonneke Zuijdwijk (directeur Heijmans Vastgoed) en wethouder Ivana Somers