Check uw erfpachtcontract

Heeft u te maken met erfpacht? Werp dan voor 1 april een blik op uw erfpachtcontract. Op die datum gaat het nieuwe erfpachtbeleid van de gemeente namelijk in, waardoor de voorwaarden voor erfpacht wijzigen. Het kan lonen om voor die tijd uw erfpachtcontract alvast te verlengen of om te zetten.

In het nieuwe beleid blijven de hoofdlijnen van het Vlaardingse erfpachtbeleid overeind. Zo kunt u, als u een stuk gemeentegrond wilt verkrijgen om daarop te gaan bouwen, nog steeds kiezen om die grond van de gemeente te kopen of daarvoor een eeuwigdurend erfpachtcontract af te sluiten met de gemeente. Als u al erfpachter bent, dan heeft u drie keuzes: het bestaande erfpachtcontract voortzetten, de erfpacht omzetten in eigendom (verkoop bloot-eigendom) of een nieuw eeuwigdurend erfpachtcontract afsluiten met de gemeente (heruitgifte). 

contract (Unsplash-Mari Helin)

Het nieuwe beleid betekent voor u voorlopig niks als uw erfpachtcontract nog doorloopt. Loopt de erfpacht af of wilt u deze omzetten in een nieuwe eeuwigdurende erfpacht (heruitgifte)? Dan gaat u vanaf 1 april 2023 een hogere canon betalen. Als u na 1 april 2023 de erfpacht wilt omzetten in eigendom, dan zijn de voorwaarden daarvoor minder gunstig. 

Loopt uw contract binnenkort af?

In Holy Noord lopen ongeveer 250 tijdelijke erfpachtcontracten binnenkort (2025 of 2026) af. Met name voor deze inwoners is het handig om voor april nog een blik te werpen op hun erfpachtcontract. Ook voor andere inwoners van Vlaardingen met een aflopend erfpachtcontract (in 2025 en 2026) kan het lonen. Deze erfpachters worden in de loop van het jaar actief benaderd vanuit de gemeente met een aanbieding op basis van het huidige erfpachtbeleid. 

Verruiming

Oorspronkelijk zou het nieuwe erfpachtbeleid van de gemeente op 1 januari 2023 in werking treden. Erfpachters met een aflopend erfpachtcontract konden tot die tijd gebruik maken van een overgangsregeling om hun erfpachtcontract aan te passen volgens de regels van het vorige erfpachtbeleid. Erfpachters en Vlaardingse makelaars hebben aangegeven dat zij de overgangsperiode naar het nieuwe erfpachtbeleid als te krap hebben ervaren. Om erfpachters meer tijd te geven, heeft de gemeente besloten om het nieuwe beleid pas op 1 april in te laten gaan. 

Meer informatie

Een verzoek voor heruitgifte of omzetten in eigendom kunt u indienen via www.vlaardingen.nl/contactformulier, vermeld bij uw vraag dat het gaat om ‘Erfpacht’. Alle verzoeken die uiterlijk 31 maart 2023 zijn ingediend, worden nog volgens de oude regels afgedaan.

Heeft u hier vragen over of wilt u zich laten informeren? Neem dan ook contact op met de gemeente via www.vlaardingen.nl/contactformulier of kijk op www.vlaardingen.nl/erfpacht