Brainstormsessie hoogwateroplossing KW-haven en Buitenhaven 27 maart 2023

Afgelopen jaar is het schetsontwerp voor de hoogwateroplossing voor de Koningin Wilhelminahaven (KW-haven) en Buitenhaven tot stand gekomen. Op 27 maart vond er in Partycentrum 't Prikkewater een brainstormsessie plaats in het kader van de volgende stap: het uitwerken van de inrichting van de openbare ruimte met bijbehorend beeldkwaliteitsplan.

2Ongeveer 30 deelnemers, van bewoners tot ondernemers en andere belanghebbenden, hebben zich gebogen over het huidige schetsontwerp. Er zijn allerlei wensen en ideeën ingebracht waarmee het openbaar gebied rondom de kades zo functioneel, groen en prettig mogelijk ingericht kan worden. Denk aan bankjes, terrassen, looproutes, historische elementen, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, etc. De gemeente gaat met behulp van een stedelijk ontwerpbureau nu aan de slag om deze ideeën zo veel als mogelijk een plek te geven in de uitwerking van het schetsontwerp naar een definitief inrichtingsplan. Eind mei volgt een tweede sessie waarin het resultaat wordt voorgelegd en uitgelegd hoe bepaalde afwegingen tot stand zijn gekomen. Voldoende plek en geld voor invulling van alle wensen is niet mogelijk. We zoeken naar een optimale inrichting van de kades.