Bouw sporthal Claudius Civilislaan kan van start

Half juni 2022 starten de voorbereidingen van de bouw van de nieuwe duurzame sporthal aan de Claudius Civilislaan. Leerlingen van het College VOS kunnen hier straks terecht voor hun gymlessen en de hand- en korfballers van sportclub Twist kunnen er trainen en wedstrijden spelen. Daarnaast is de gemeentelijke sportaccommodatie te huren voor andere sport- en beweegactiviteiten. De sporthal aan de Claudius Civilislaan komt op de huidige plek van de gymlokalen van het College VOS en de kantine van sportclub Twist.

Impressie nieuwe sporthal in de WestwijkHet bouwen van de nieuwe sporthal aan de Claudius Cilvilislaan is een belangrijke stap in het herontwikkelen van het centrum van de Westwijk. De in 2020 opgeleverde Erasmushal en de nieuwe sporthal aan de Claudius Civilislaan vervangen de te slopen Westwijkhallen aan de Floris de Vijfdelaan, zodat op deze plek woningen kunnen komen. 

Eigentijds met historische roots

Het ontwerp past goed bij het gebouw van het College VOS. Dit scholencomplex is in 1964 ontworpen door de bekende Rotterdamse architect H. Maaskant. Zijn modernistische architectuur staat bekend om het gebruik van veel glas, staal en beton. Door deze strakke architectuur te combineren met hedendaagse technieken en ontwerpvisies komt er nu een sporthal met een eigentijdse uitstraling, die goed in de omgeving past.

Sporthal eind oktober 2023 klaar

Begin juni 2022 start de aannemer een interne verbouwing in het deel van het College VOS dat aan de huidige gymlokalen vastzit. Hierna kan de aannemer deze gymlokalen loskoppelen en vervolgens begin september 2022 slopen. Ook het huidige clubhuis van Twist wordt dan grotendeels gesloopt. Eind 2022 start de bouw van de nieuwe sporthal, die naar verwachting in oktober 2023 klaar is Sportclub. Twist kan tijdens de bouw het naastgelegen en leegstaande pand van de vroegere korfbalvereniging Oranje Nassau gebruiken als clubhuis. Zodra het nieuwe clubonderkomen van Twist in de sporthal klaar is, sloopt de aannemer ook dat pand en richt de gemeente de buitenruimte van de sporthal in. Hier komen 58 parkeerplaatsen.

De gemeente heeft de opdracht gegund aan de aannemerscombinatie van Tempel Bouw en Van Dorp.

Blaashal ter overbrugging

Nadat de Westwijkhallen eind 2021 onverwacht dicht moesten vanwege elektriciteitsproblemen, rees de urgente vraag waar de gebruikers terecht konden. In de afgelopen wintermaanden hebben de leerlingen van het College Vos deels buiten gesport en deels in de Erasmushal. De hand- en korfballers van Twist maakten voor de competitie gebruik van sportruimte in Vlaardingen, maar vanwege het capaciteitstekort was het nodig dat Twist soms thuiswedstrijden speelde in andere gemeenten. Momenteel werkt de gemeente hard om eind september/begin oktober een tijdelijke blaashal te plaatsen op het buitensportcomplex van Twist. De blaashal biedt dan in het binnensportseizoen onderdak aan de leerlingen van het College VOS en de sporters van Twist. De gemeente heeft hierover overleg met de school en de sportvereniging.