Bouw knooppunt Vlaardingen gestart

Bouwconsortium BAAK is eind september gestart met funderingswerkzaamheden voor het knooppunt Vlaardingen. Het knooppunt Vlaardingen komt tussen de Hollandtunnel en de bestaande A20 te liggen. Het wordt verdiept aangelegd, zodat het minder zichtbaar is vanuit de omgeving. BAAK bouwt hiervoor twee onderdoorgangen. In en om het knooppunt komt riet te staan, wat past bij de beplanting langs de Krabbeplas.

Aanleg Knooppunt Vlaardingen (Blankenburgverbinding)

Tijdens de aanleg van het knooppunt kan het verkeer op de A20 blijven rijden. BAAK bouwt de onderdoorgang van de A20 naast de huidige snelweg. Ook het eerste deel van de onderdoorgang van de verbindingsboog maakt BAAK aan de zuidzijde van de A20. Als deze delen klaar zijn, in 2022, verlegt de aannemer de snelweg naar het zuiden. Dan is er aan de noordkant van de snelweg ruimte om de verbindingsboog richting Hoek van Holland af te bouwen. 

Heipalen en damwanden

De eerste stap in de bouw van de onderdoorgangen is nu het aanbrengen van heipalen en stalen damwandplanken. Van eind september 2020 tot juli 2021 brengt BAAK de funderingen aan de zuidkant van de snelweg aan. In 2022 volgen de funderingen van de noordzijde.

Werktijden en hinder

BAAK werkt van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. Het kan voor de veiligheid van weggebruikers en de bouwmedewerkers soms nodig zijn om rijstroken op de A20 af te sluiten. Dit mag alleen als er minder verkeer rijdt. Mogelijk werkt BAAK daarom een keer in het weekend. Het aanbrengen van de palen en de damwanden zorgt voor geluid in de omgeving. Dit kan hinderlijk zijn voor omwonenden. 

Blijf op de hoogte

Wist u dat BAAK digitale bouwberichten verstuurt met informatie over werkzaamheden en omleidingen en dat u zich daarop kunt abonneren? Interesse? Stuur een mail naar omgeving@baakbbv.nl en blijf op de hoogte. Meer weten over de aanleg van de Blankenburgverbinding? Kijk op de website.