Bewoners Drevenbuurt bezoeken The Green Village

Oriëntatie op weg naar een aardgasvrije Drevenbuurt

De gemeente streeft ernaar dat de Drevenbuurt als eerste buurt van Vlaardingen uiterlijk in 2032 volledig aardgasvrij is. Op zoek naar mogelijkheden voor vervanging van het aardgas is daarom op 21 januari een groep bewoners van de Drevenbuurt naar Delft geweest om een kijkje te nemen in The Green Village. Dit is een proeftuin van TU Delft voor duurzame innovatie, onder meer op het gebied van toekomstige energiesystemen. De belangstelling van de delegatie uit de Drevenbuurt ging vooral uit naar het verduurzamen van woningen en warmtesystemen.

Bezoek Green VillageAlbert Tieken van ‘Duurzaam op dreef’ is enthousiast over het bezoek aan The Green Village: “We hebben onder meer uitleg gekregen over het toepassen van duurzame materialen en het zogenaamde circulaire bouwen. Zo staat er een gebouw met bodemwarmte/koeling, waarbij ‘s winters warmte wordt gehaald uit een bron met een diepte van circa 70 meter. ‘s Zomers wordt die warmte juist teruggebracht in de grond en kan er koeling worden gerealiseerd uit diezelfde bron. En dan te bedenken dat die bron onder je eigen huis ligt.” 

Zon binnen halen

Behalve ondergrondse warmte- en koudeopslag heeft het dak van die modelwoning 'overstek’. “Dit betekent dat het ongeveer 1,5 meter uitsteekt. Dat heeft dan weer tot gevolg dat de zon, die ‘s zomers hoog staat, niet naar binnen schijnt, maar ‘s winters , als de zon laag staat, juist wel naar binnen schijnt,” aldus Albert Tieken. “Daarnaast waren de ramen van een hoog isolerend gehalte waardoor het warmtesysteem zeer efficiënt werkt.” 

Verkoelende luchtstroom

De modelwoning is ook voorzien van een aanbouw aan de zuidzijde die veel lijkt op een kas. ‘s Winters levert deze veel warmte (of eigenlijk: voorkomt warmteverlies) en ‘s zomers kan deze ‘kas’ op ventilatiestand worden gezet waardoor er geen warmte in de kas wordt opgewekt, maar een luchtstroom die verkoelend werkt. In het glas zijn zonnepanelen verwerkt. In een andere modelwoning is een proefopstelling van een nieuw type warmtepomp gerealiseerd: de TARNOC turbine warmtepomp. “Dit is een volledige vervanger van de cv-ketel. Het systeem gebruikt geen buitenunit en kan een hoge temperatuur leveren aan gewone radiatoren. Heel interessant dus.”

Meer weten

Wilt u meer weten over The Green Village of wilt u daar met een groep wijkgenoten ook een keer een rondleiding krijgen? Kijk dan op www.thegreenvillage.org