Beschikkingen CAK 2020 eigen bijdrage WMO

Onlangs heeft het CAK de beschikkingen over 2020 verzonden. Wij merken dat deze beschikkingen bij veel cliënten van ROGplus vragen oproepen. Graag lichten we de beschikking nader toe.

Correctie op uw beschikking

Op de beschikking van het CAK 2020 staat aangegeven dat de gemeente heeft doorgegeven dat uw situatie is veranderd. Deze informatie is onjuist. Het CAK is hiervan op de hoogte en werkt aan een oplossing om dit te corrigeren. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met het CAK via het gratis telefoonnummer 0800 – 1925 (maandag t/m vrijdag, 8.30 – 17.00 uur) of stel uw vraag via het online contactformulier op www.hetcak.nl/contact

Eenpersoonshuishouden

Heeft u een beschikking ontvangen van het CAK en staat hierop aangegeven dat u een eenpersoons huishouden bent en klopt dit niet? Als u dit wilt aanpassen, neem dan contact op met het CAK.
Het CAK vraag u om bewijsstukken te sturen dat u een gezamenlijke huishouding heeft. Voor het bepalen van de eigen bijdrage heeft het CAK besloten vanaf 2020 niet meer uit te gaan van de samenstelling van het huishouden, maar de burgerlijke staat van de inwoner. Dit betekent dat veel cliënten die samenwonen, broers/zussen/vrienden/partners welke dus niet getrouwd zijn of geregistreerd partnerschap hebben als eenpersoons huishouden aangeschreven worden. Geldt deze situatie voor u, dan kunt u via het ‘Formulier verklaring huishouden wijzigen naar samenwonend’ een wijziging hierop aanvragen.