Afvalbakken en containers dicht wegens brandgevaar

Met een knal het oude jaar uit? Het is ook dit jaar de bedoeling dat u die knal beperkt tot een ploppende champagnekurk of een knetterbal uit de categorie kindervuurwerk. Dit weerhoudt een deel van onze stadsgenoten er helaas niet van om in de laatste weken van het jaar met illegale explosieven te onderzoeken wat er allemaal stuk kan. Het resultaat: een hoop ellende voor dieren, buurtbewoners en veel schade. Om het deze explosie-liefhebbers niet te makkelijk te maken, sluiten we afvalbakken en containers.

Afvalbakken dichtHet afsluiten is bedoeld om te voorkomen dat de containers door brand en vuurwerk worden beschadigd. Met zware explosieven, maar ook met het toegestane lichte kindervuurwerk, kan er eenvoudig een flinke brand ontstaan in een afvalbak of -container. Brand en explosies zorgen niet alleen ieder jaar voor een flinke kostenpost, maar leveren ook gevaarlijke situaties op. Het vuur kan namelijk ook overspringen naar voertuigen, schuren of woningen in de directe omgeving en onze brandweer kan bovendien niet overal tegelijk zijn.

Eerste afvalbakken dicht

De eerste afvalbakken en hondenpoepbakken zijn inmiddels afgesloten en de komende week volgen er steeds meer. Natuurlijk loopt u niet graag naar huis met een uitgekauwd kauwgommetje of een zakje hondenpoep in uw hand. Dat hoeft ook niet! We hangen afvalzakken aan de bakken waar u uw afval in kunt doen. Ook die kunnen ten prooi vallen aan mensen voor wie vernielzucht de enige kerstgedachte is, maar dat knalt een stuk minder hard en het kost bovendien aanmerkelijk minder om ze te vervangen! In de eerste week van het nieuwe jaar worden de bakken weer open gezet. 

Restafvalcontainers

De 1.125 ondergrondse restafvalcontainers gaan dit jaar wat later dicht dan andere jaren. Doordat Irado de containers door de invoering van de afvalpas centraal kan vergrendelen, gaan de containers op 31 december allemaal om 16.00 uur dicht. Zorg dat u uw restafval op tijd naar de container brengt! Heeft u na de jaarwisseling al weer snel een volle vuilniszak? Dat is geen probleem, want u kunt op nieuwjaarsdag vanaf 07.00 uur weer gewoon terecht bij uw container. Ook de bovengrondse textielcontainers worden op 31 december afgesloten tijdens de jaarwisseling. Irado zorgt er voor dat deze containers voor 16.00 uur op slot zitten. 

Afval naast de container? Boete!

Afval naast de container plaatsen is altijd verboden. Dus ook als u op oudejaarsdag op een afgesloten container stuit, mag u uw afval niet naast de container plaatsen. Afval naast de container veroorzaakt immers zwerfafval, overlast voor de hele buurt en extra brandgevaar. Medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn op 31 december dan ook zeer actief met handhaven.