Afsluiting Zuidbuurt van 14 tot en met 18 augustus

De Zuidbuurt komt weer op de oorspronkelijke plek te liggen. Nu aannemer BAAK de meeste bouwwerkzaamheden aan de Hollandtunnel heeft afgerond en het testen van de technische tunnelinstallaties volop gaande is, is het tijd om de wegenstructuur rond de tunnel aan te pakken. BAAK opent ook het Recreatiepad langs de Hoekse Lijn half augustus.

Luchtfoto Zuidbuurt

Bron: Rijkswaterstaat

Voor het verleggen van de Zuidbuurt is van maandag 14 augustus 7.00 uur tot vrijdag 18 augustus 19.00 uur een afsluiting nodig voor alle verkeer ter hoogte van de Blankenburgverbinding. Tijdens de afsluiting blijven woningen en bedrijven via één kant bereikbaar. De Kortebuurt en Zuidbuurt 5 tot en met 75K en Zuidbuurt 2 tot en met 36 zijn bereikbaar via Maassluis. De Van Boendaleweg en Zuidbuurt 77a tot en met 93a en Zuidbuurt 40 tot en met 48 zijn bereikbaar via Vlaardingen. Autoverkeer wordt tijdens de afsluiting omgeleid via de Maassluissedijk. Dit heeft mede te maken met werkzaamheden van de gemeente Vlaardingen aan de Marathonweg ter hoogte van de A20.
(Brom)fietsers en wandelaars kunnen gebruikmaken van het Recreatiepad langs de Hoekse Lijn en over de Hollandtunnel. Dit pad ten westen en oosten van de Hollandtunnel wordt half augustus opnieuw met elkaar verbonden nu het ontbrekende deel op het dak van de Hollandtunnel klaar is.

Meer padenaanleg

Aan de westkant van de Krabbeplas legt de aannemer half augustus ook het fietspad naar het Ratteneiland aan. Later komt in het rietgebied ten westen en noorden van de Krabbeplas nog een nieuw wandelpad. 

Bouwverkeer door tunnelbuis

De afgelopen jaren ging de route van het bouwverkeer van de A20 over het bouwterrein naar de oever van het Scheur bij de Maasdeltatunnel. Deze route blijft voorlopig bestaan, alleen rijdt het bouwverkeer nu door de oostelijke buis van de Hollandtunnel. Het voordeel hiervan is dat veel minder bouwverkeer de Zuidbuurt oversteekt.

Meer informatie: www.blankenburgverbinding.nl.