Afsluiting Cricketweg vanwege aanvoer buizen WarmtelinQ

Sinds maandag 13 maart worden er buizen aangevoerd voor het WarmtelinQ leidingtracé tussen Vlaardingen en Delft. Dit gaat gepaard met veel transporten over de Cricketweg.

Afsluiting CricketwegOm er voor te zorgen dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan, is de Cricketweg met hekken afgesloten. Door deze afsluiting is het ook voor fietsers en voetgangers niet meer mogelijk om de Cricketweg te gebruiken. Al het doorgaande fietsverkeer wordt met behulp van bebording omgeleid. Oversteken van Vlaardingen naar Schiedam en andersom, over de Cricketweg en het dakpark van de A4, is daarmee ook niet meer mogelijk. Het alternatief, de Europaboulevard, blijft hiervoor wel beschikbaar.

De afsluiting van de Cricketweg duurt naar verwachting tot en met het najaar.