Afgewogen keuze voor veelzijdige evenementen

Nieuwe subsidieregeling evenementen

Dit jaar bruist Vlaardingen meer dan ooit tevoren van de evenementen. Dat komt natuurlijk door het feestjaar ter gelegenheid van 750 jaar stadsrechten, maar ook doordat we in onze stad veel creatieve en ondernemende mensen hebben. Met de vaststelling van de nieuwe ‘Subsidieregeling evenementen’ stimuleert het college van burgemeester en wethouders evenementen die passen binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders.

Evenementen zijn méér dan leuk. Ze geven de stad smoel, ze zorgen voor ontmoetingen en levendigheid, laten bewoners nader kennis maken met de geschiedenis en cultuur van onze stad. Kortom, evenementen maken het leven in onze stad mooier en dragen zo bij aan de stedelijke opgaven die de gemeente heeft.

Kaders

Om juist die evenementen te ondersteunen die belangrijke bijdragen leveren, heeft de gemeenteraad onlangs de kaders vastgesteld die de basis gaan vormen voor het nieuwe evenementenbeleid dat de komende tijd ontwikkeld wordt. Met het vaststellen van de nieuwe subsidieregeling evenementen, kan de gemeente vooruitlopend op dat nieuwe beleid alvast rekening houden met deze kaders bij de toekenning van subsidies.

“Het doel van deze overgangssubsidieregeling evenementen is bestaande en nieuwe organisatoren op basis van de opgenomen kaders te stimuleren en te verleiden tot vernieuwing,” vertelt wethouder Lianne van Kalken. “Bijvoorbeeld evenementen die bijdragen aan een levendige binnenstad of die erfgoed onder de aandacht brengen.” In de nieuwe kaders is er ook aandacht voor citymarketing en kansen om de lokale vrijetijdseconomie te stimuleren.

Evenementenvisie in de maak

De gemeente werkt nu aan een nieuwe evenementenvisie. Dit stuk brengt al het beleid ten aanzien van evenementen samen. Voor de totstandkoming van deze nieuwe evenementenvisie gaat de gemeente ook te rade bij evenementenorganisatoren en andere betrokkenen. “Hier ligt immers veel kennis, visie en ervaring,” aldus wethouder Van Kalken. De nu vastgestelde subsidieregeling is een overgangsregeling om in de periode tot aan de nieuwe evenementenvisie de door de raad vastgestelde kaders alvast mee te kunnen nemen in de subsidietoekenning.