Aanpak ondermijning door controle bedrijven

Medewerkers van Toezicht & Handhaving van de gemeente hebben samen met politie, douane, ROBT (Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team), VBV (Verzekeringsbureau voor de Voertuigcriminaliteit) en een bouwinspecteur een integrale controle uitgevoerd bij zes Vlaardingse bedrijven. Daarbij is gecontroleerd op brandveiligheid, milieu- en bouwvoorschriften en eventuele strafbare feiten.

Bij de gecontroleerde bedrijven zijn diverse misstanden geconstateerd. Zo werd in een van de panden hennep aangetroffen. Er is daarop een persoon aangehouden en de ondernemer en eigenaar van het pand krijgen een voornemen tot sluiten van het pand.

Bij verschillende bedrijven constateerde DCMR situaties die milieurisico’s opleveren. De DCMR heeft deze bedrijven opdracht gegeven om dit te verhelpen door bijvoorbeeld lekbakken te plaatsen en afvalstoffen af te voeren.

Een garagebedrijf krijgt een bestuurlijke waarschuwing voor het niet hebben van een Digitaal Opkopersregister. Dat is in Vlaardingen verplicht zodat achterhaald kan worden of (onderdelen van) auto’s gestolen zijn. Bouw- en Woningtoezicht heeft bovendien geconstateerd dat een stalen versteviging van het pand is doorgezaagd.

In een ander bedrijfspand waren mensen aanwezig die daar waren in verband met een viering. Deze mensen hielden zich niet aan de COVID-maatregelen. Zij zijn verzocht te vertrekken en de ondernemer kreeg een waarschuwing. 

Samen tegen misstanden

Wethouder Bart Bikkers, Economische Zaken: “In Vlaardingen hebben we veel mooie en goede bedrijven. Deze bedrijven hebben last van ondernemers die het niet zo nauw nemen met eerlijke handel. Als gemeente kunnen we andere maatregelen inzetten dan de politie, zoals een bestuurlijke maatregel of een last onder dwangsom en omdat bedrijventerreinen aantrekkelijk zijn voor ondermijnende criminaliteit controleren we vaker op misstanden. We kunnen tegenwoordig ook eerder panden sluiten bij misstanden. Veel ondernemers zijn blij met deze extra controles.” 

Gemeente Vlaardingen trok bij deze controle op met het Regionaal Bestuurlijk Operationeel Team (RBOT). Dit team helpt gemeenten binnen de regio Rotterdam met het verbeteren van de bestuurlijke aanpak met advies, uitvoering en informatie. De bestuurlijke aanpak is namelijk hét instrument om ondermijnende criminaliteit te frustreren en te belemmeren. In het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 van de gemeente Vlaardingen is de aanpak van Ondermijning als speerpunt opgenomen. 

Wat is ondermijning?

Ondermijning is geen afgebakend onderwerp: ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de samenleving (bovenwereld) en de georganiseerde criminaliteit (onderwereld) vervagen. Criminelen richten bijvoorbeeld voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de bovenwereld medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren en notarissen. Het effect is dat bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondermijnt en bedreigt onze samenleving en rechtsstaat.