Aanleg WarmtelinQ: werkzaamheden en afsluitingen Zwanensingel

In april start op meerdere nieuwe locaties in Vlaardingen de aanleg van WarmtelinQ: een ondergronds warmtetransportnet. Dit distributienet transporteert restwarmte uit de Rotterdamse haven en maakt duurzame verwarming van woningen en bedrijven in Vlaardingen en andere delen van Zuid-Holland mogelijk. Achter woonwijk Holy worden de warmteleidingen via een ondergrondse boring aangebracht, ook in de Zwanensingel vindt een boring plaats. Op beide locaties worden de leidingen daarnaast deels in een open ontgraving aangelegd. De werkzaamheden brengen hinder met zich mee.

Werkzaamheden Zwanensingel: start maandag 17 april

De boring onder de Lepelaarsingel is gereed. De werkzaamheden gaan verder onder de Zwanensingel. Het aanleggen van de warmtetransportleidingen gebeurt in een open ontgraving: de aannemer graaft een sleuf vanaf Sportcentrum Vlaardingen tot voorbij snackbar ’t Zwaantje en legt hier de leidingen in. Om de werkzaamheden uit te voeren, wordt een deel van de Zwanensingel volledig afgesloten voor verkeer, er is een omleiding via de Reigerlaan. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd en duren circa zes weken.

Werkzaamheden Holy/Cricketweg: tot najaar 2023

Parallel aan de Cricketweg en onder het park Hoevenronde worden de warmtetransportleidingen (aanvoer- en retourleiding) aangebracht met behulp van een gestuurde boring. De leiding wordt vanaf het bouwterrein ondergronds aangebracht. Daardoor zijn er hier geen graafwerkzaamheden nodig. Het bouwterrein is inmiddels ingericht. De booropstelling is inmiddels opgesteld. Er vinden twee boringen plaats vanaf het bouwterrein aan de Cricketweg. Naar verwachting zijn beide boringen eind mei gereed. Daarna vinden nog verschillende afrondende werkzaamheden plaats. Aansluitend legt de aannemer de transportleidingen in een open ontgraving aan tussen de Europaboulevard en de Zwanensingel, in het park Achterlangs. De werkzaamheden worden in principe overdag uitgevoerd en kunnen geluidhinder met zich meebrengen.

Afsluiting Cricketweg: tot najaar 2023

De buizen voor de transportleidingen en ander materiaal worden per vrachtwagen aangevoerd naar de verschillende bouwterreinen aan de Cricketweg. Op de bouwplaatsen vinden verschillende werkzaamheden plaats, waaronder het aanbrengen van een damwand en de open ontgravingen om de leidingen ondergronds te brengen. In verband met de veiligheid van omwonenden en medewerkers tijdens deze werkzaamheden en de bijbehorende transporten, is de Cricketweg tot in het najaar van 2023 volledig afgesloten voor verkeer (m.u.v. hulpdiensten). Er zijn omleidingen:

  • De oversteekplaatsen tussen Vlaardingen en Schiedam – Handbalpad/Cricketweg en het dakpark van de A4, bij Sportpark Willem-Alexander – zijn afgesloten;
  • Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Europaboulevard, de Zwanensingel/Laan van Bol’Es, de Vroonweerseweg/Woudweg;
  • Gemotoriseerd verkeer volgt de bestaande routes.

Meer informatie over WarmtelinQ

Een behagelijke woonkamer, een aangename douche, een kas voor het kweken van tomaten: zo’n veertig procent van de energie die we in Nederland gebruiken gaat op aan verwarming. Deze warmte halen we nu veelal uit het stoken van aardgas, waarbij CO2 vrijkomt. Die uitstoot draagt bij aan de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat. We kunnen de uitstoot van CO2 verminderen door gebruik te maken van andere warmtebronnen. Zoals van de warmte die vrijkomt bij fabrieksprocessen in de Rotterdamse haven. Die warmte verdwijnt nu vaak in de lucht of in het water. Met WarmtelinQ wordt die warmte straks ingezet voor het verwarmen van 120.000 huizen en bedrijven in de provincie Zuid-Holland, waaronder in Vlaardingen. Voor meer informatie kijkt u op www.warmtelinq.nl, facebook.com/projectwarmtelinq of twitter.com/warmtelinq. Op de website kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Aannemer A.Hak houdt u via de speciale ‘A.Hak Omgevingsapp’ op de hoogte over de bouwwerkzaamheden, deze downloadt u gratis via uw appstore.