Aanleg WarmtelinQ warmteleiding in Vlaardingen

Vul de online vragenlijst in

Nederland werkt hard aan een duurzame toekomst. Met minder aardgas en dus minder CO2-uitstoot. Om het verbruik van aardgas te verminderen, wordt gewerkt aan nieuwe manieren om woningen en gebouwen duurzaam te verwarmen. Zo werkt Gasunie samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Zuid-Holland aan de aanleg van WarmtelinQ: een nieuw warmtetransportnet.

Kaartje WarmtelinqDit is een ondergrondse leiding waarmee heet water (restwarmte) uit de Rotterdamse haven wordt getransporteerd om woningen en bedrijfspanden op een duurzame manier mee te verwarmen. De leidingen worden aangelegd door middel van boringen onder de grond of met een open ontgraving, waarbij een sleuf wordt gegraven, de leiding daarin wordt aangebracht, en de sleuf vervolgens weer wordt gedicht.

Op 21 februari heeft het college van B&W besloten de aanvraag van vergunningen voor de aanleg van WarmtelinQ tussen Vondelingenplaat en Vlaardingen toe te staan. De warmtetransportleiding gaat aansluiten op de leiding die op dit moment al aan de randen van de Holy wordt aangelegd naar Den Haag.

Tracé

Op het kaartje kunt u zien hoe het tracé van de WarmtelinQ-leiding door Vlaardingen loopt. WarmtelinQ en de gemeente willen de Vlaardingers graag betrekken bij de uitvoering van dit project en zijn benieuwd naar uw ideeën over WarmtelinQ. Bent u er bekend mee en wilt u op de hoogte blijven van en betrokken blijven bij het project WarmtelinQ? Laat het weten door het invullen van een online vragenlijst via www.denkmeeoverwarmtelinq.nl. U kunt ook de QR-code scannen.

QR-code vragenlijst Warmtelinq

Meer informatie

Wilt u eerst meer weten voordat u de vragen beantwoordt? Meer informatie vindt u op www.warmtelinq.nl.