Online Raadscommissie

Zet dit in mijn agenda

Datum
donderdag 03 december, 2020 van 20:00 tot 22:00
Locatie
Online

U kunt de raadscommissie online volgen.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Thema-avond Veiligheid over o.a. aanpak ondermijning (speerpunt 1 IVP), zorg en veiligheid (speerpunt 2 IVP, focus op groepsaanpak jeugd i.s.m. politie) en uitrusting boa’s. Daarnaast aandacht voor de jaarwisseling en de wijziging van de APV
  • Belastingverordeningen 2021
  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam 2021
  • Regionale koers handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020-2024 en maatregelenverordening 2020
  • Wijziging loonkostensubsidie en re-integratieverordening

De stukken voor de raadscommissie kunt u vinden op: https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/