Subsidie aanvragen klimaatadaptieve activiteiten

Hitte, droogte, hevige regenval… De klimaatverandering zorgt nu al voor de nodige ongemakken in onze stad. Om Vlaardingen daar beter tegen bestand te maken, zijn er aanpassingen nodig: meer  groen, meer water en een goed werkende waterafvoer. De gemeente Vlaardingen kan dat niet alleen omdat een groot deel van de stad particulier bezit is. Samen kunnen we de stad klimaatbestendiger maken.

Daarom kunnen bewonersverenigingen, Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), ondernemersverenigingen en woningcorporaties vanaf nu subsidie aanvragen om waterbergende en vergroenende maatregelen te nemen en zo bijdragen aan een stad die tegen een klimaatstootje kan. Want een groot deel van de stad bestaat uit woningen, tuinen en bedrijfspanden. Groene daken, ruimte voor waterberging in gemeenschappelijke tuinen, op daken of terreinen, een parkeerterrein dat niet dicht bestraat is, maar water doorlaat, het zijn maar een paar van de vele mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een stad die het hoofd kan bieden aan het veranderende klimaat.

Heeft u (onderhouds)plannen voor uw bestaande gebouw of terrein? De subsidieregeling maakt het mogelijk om een groenere, klimaatbestendige uitvoering mogelijk te maken. Lees eerst de subsidieregeling voor de criteria en voorwaarden en vraag dan subsidie aan.

Direct regelen

Aanvraagformulier subsidie klimaatadaptieve activiteiten (pdf, 182 kB)

Voorwaarden

In de subsidieregeling Klimaatadaptieve activiteiten (pdf, 178 kB) leest u aan welke criteria en voorwaarden u moet voldoen.

Hoe werkt het?
  • U kunt de subsidie aanvragen namens een vereniging of stichting.
  • Vraag de subsidie aan via het formulier ‘aanvragen subsidie klimaatadaptieve activiteiten’.
  • Binnen 6 weken beslist de gemeente of u subsidie krijgt.
Kosten

De aanvraag is gratis.

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.